Danes je 2.6.2020

Input:

Novi razlagi kolektivnih pogodb s področja delovnih razmerij v zdravstvu in socialnem varstvu

25.10.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.11.1.1 Novi razlagi kolektivnih pogodb s področja delovnih razmerij v zdravstvu in socialnem varstvu

mag. Brigita Rajšter Vranović

Pravna podlaga je objavljena v: Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019.

Razlaga Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, sprejeta na 79. seji dne 11. 6. 2019 (2575/2019 Ur.l.RS)

Nedeljsko delo

Skladno z določbo četrtega odstavka 32.b člena Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 39/99 – ZMPUPR, 102/00, 62/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 75/08, 107/11, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 80/18 in 5/19 – popr.) je lahko delavec razporejen na delo na največ 28 nedelj letno. V to število so vštete tudi nedelje prostega vikenda. V primeru pisnega soglasja delavca se število delovnih nedelj poveča za v soglasju navedeno število. Delodajalec izvede razpored delavcev do 1. januarja 2020; če pa delodajalec razporeda do 1. januarja 2020 ne bo izvedel, mora pripraviti kadrovski načrt zaposlovanja za njegovo realizacijo.

Odbor za razlago Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva je na 79. seji dne 11. 6. 2019 sprejel razlago, da je treba drugi stavek četrtega odstavka 32.b člena »V to število so vštete tudi nedelje prostega vikenda« razumeti tako, da v kvoto 28 nedelj na leto niso vštete tudi nedelje prostega vikenda in ga delodajalec razpiše brez soglasja delavca na največ 28 nedelj na leto.

Upravičenci do dodatnega letnega dopusta za intenzivno delo v polnem delovnem času z duševno motenimi oziroma duševno prizadetimi osebami

Skladno s 5. točko 36. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije se delavcu glede na psihične obremenitve letni dopust poveča za intenzivno delo v polnem delovnem času z duševno motenimi oziroma duševno prizadetimi osebami v bolnišnicah, posebnih socialnovarstvenih zavodih, socialnovarstvenih zavodih za