Danes je 22.9.2020

Input:

Občasno delo upokojencev v letu 2020

24.12.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.01.1.5 Občasno delo upokojencev v letu 2020

Breda Koren

V 2020 obračunavamo občasno delo upokojencev in nas zanima primer obračuna z upoštevanjem nove zakonodaje, ki se tiče prispevkov delojemalcev in delodajalcev.

V skladu z Zakonom o urejanju trga dela upokojenec v dogovoru z delodajalcem sklene pogodbo o opravljanju začasnega ali občasnega dela, v kateri mora biti navedeno obdobje opravljanja dela in število ur, določena mora biti urna postavka za opravljeno delo ter predviden skupni znesek dohodka. Ob tem je treba upoštevati določbe delovnopravne zakonodaje, ki prepovedujejo diskriminacijo, spolno in drugo nadlegovanje ter trpinčenje na delovnem mestu, zahtevajo enako obravnavo glede na spol, urejajo delovni čas, odmore, počitke in odškodninsko odgovornost, ter pravila o varnosti in zdravju pri delu.

Višina najnižje urne postavke in višina dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo se usklajujeta z rastjo minimalne plače v Republiki Sloveniji, kot jo določa zakon, ki ureja minimalno plačo, in v letu 2019 znašata:

- najnižja urna postavka za opravljeno začasno ali občasno delo upokojenca v letu 2019 znaša 4,76 evrov in

- najvišji skupni dohodek za opravljeno začasno ali občasno delo v koledarskem letu 2019 znaša 7.127,68 evrov.

Nova davčna zakonodaja in predlog sprememb pokojninske zakonodaje ne vplivata na začasno in občasno delo upokojencev.

V skladu s predpisi (Zakon o urejanju trga dela-ZUTD, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ̶ ZPIZ-2 in Zakon o zdravstveni dejavnosti in zdravstvenemu zavarovanju ̶ ZZVZZ), je tako