Danes je 29.5.2020

Input:

Občina in parkirnine

1.4.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.04.1.2 Občina in parkirnine

DDV asistenca, mag. Aleksandra Heinzer

Občinska taksa za parkirnino in obračun DDV

Sistem DDV zajema le tiste subjekte, ki se po zakonodaji na področju DDV obravnavajo kot davčni zavezanci, davčni zavezanec pa je vsaka oseba, ki kjerkoli neodvisno opravlja kakršno koli ekonomsko dejavnost, ne glede na namen ali rezultat te dejavnosti (prvi odstavek 9. člena Direktive o DDV (opomba 1)). Omenjena definicija davčnega zavezanca ne ločuje oseb glede na njihovo pravno obliko, saj se kot davčni zavezanci lahko obravnavajo tako fizične kot pravne osebe, osebe zasebnega ali javnega prava, partnerstva, združenje oseb ipd. (opomba 2).

Ne glede na navedeno pa za osebe javnega prava, med katere spadajo tudi občine, le veljajo nekatere posebnosti. Prvi odstavek 13. člena Direktive o DDV namreč v nadaljevanju določa, da se državni, regionalni in lokalni organi ter druge osebe javnega prava ne štejejo za davčne zavezance v zvezi z dejavnostmi ali transakcijami, ki jih opravljajo kot državni organi, tudi če pobirajo dajatve, pristojbine, prispevke ali plačila v zvezi s temi dejavnostmi ali transakcijami.

Dejavnosti, ki jih osebe javnega prava opravljajo kot organi oblasti, so dejavnosti, za katere velja posebna pravna ureditev. Sem pa ne