Danes je 16.7.2020

Input:

Obdavčitev botrskih sredstev

14.10.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.10.2.14 Obdavčitev botrskih sredstev

Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek

Prejeli smo botrska sredstva v več nakazilih v skupnem znesku 120 evrov za točno določenega učenca. Ali smo po zakonu dolžni oddati REK-2 za razliko 36 evrov (120-84 evrov – obravnavano kot darilo)?

Botrska sredstva se, kot smo obveščeni, obravnavajo kot dobrodelna pomoč (koda namena plačila CHAR). Sredstva iz CSD pa so socialna denarna pomoč (koda namena plačila SSBE). Ali je glede obdavčitve kakšna razlika in v katerih primerih oddajamo REK-2 (botrstvo ali socialna denarna pomoč)?

V skladu z Zakonom o dohodnini se dohodnine ne plača od:

- pomoči in subvencij (več opredeljeno v 20. členu zakona),

- dohodkov, tudi v obliki povračil stroškov, storitev in drugih ugodnosti, ki so določeni po posebnih zakonih (dohodnine se na primer ne plača od dodatka za pomoč in postrežbo po zakonu o vojnih veteranih, invalidnine, invalidskega dodatka in dodatka za posebno invalidnost, doživljenjske mesečne rente, veteranskega dodatka – več v 21. členu zakona),

- dohodkov iz naslova starševskega varstva in zavarovanja za primer brezposelnosti (dohodnine se na primer na plača od starševskega dodatka in pomoči ob rojstvu otroka, otroškega dodatka,