Danes je 7.6.2020

Input:

Obdavčitev delovne uspešnosti

10.6.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.06.2.6 Obdavčitev delovne uspešnosti

Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek

Smo javni zavod (posredni proračunski uporabnik). V skladu z Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu si izplačujemo tudi to delovno uspešnost. Pri izplačilu te uspešnosti smo na REK-1 obrazcu uporabili vrsto dohodka 1001 – Plača in nadomestila in na iREK