Danes je 28.1.2020
Input:

Obnova občinskega stanovanja za oddajo

30.8.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.09.2.2 Obnova občinskega stanovanja za oddajo

DDV asistenca, mag. Aleksandra Heinzer

Občina, ki je identificirana za namene DDV, želi obnoviti stanovanje, ki ga ima v lasti in ga bo oddajala v najem. Obnova bo zaračunana neposredno občini, ki bo tudi naročnik storitve. Ali se ob predpostavki, da bo izvajalec del tudi identificiran za namene DDV, uporabi 76.a člen ZDDV-1? Zanima nas, ali se uporabi nižja stopnja DDV (stanovanje manjše od 120 m2)? Ali se 76.a člen uporabi tudi pri storitvah popravila in servisa plinske peči?

Občina prejme račun za stroške porabe elektrike v skupnih prostorih in stroške glede na število uporabnikov stanovanj prezaračunava najemnikom stanovanj. Eno izmed stanovanj je trenutno prazno. V skladu s Pravilnikom o upravljanju večstanovanjskih stavb se, če je posamezna enota prazna, šteje, da jo uporablja en uporabnik (28. člen), zato si občina odbija le sorazmerni del DDV. Za prosto stanovanje krije stroške elektrike in DDV občina. Zanima nas, ali je takšno postopanje pravilno in ali je pravilno, da si občina odbija DDV od elektrike, ki jo prezaračunavamo najemnikom stanovanj (najemnikom zaračunamo sorazmeren del osnove + DDV)? Stroški elektrike se obračunavajo kot ločena storitev, vendar nas zanima, če je pri tem pogoj, da morajo biti stroški elektrike zaračunani na svojem računu, ali jih lahko zaračunamo na istem računu kot najemnino, vendar pod svojo postavko?

Ad1 – Uporaba 76.a člena ZDDV-1

Skladno z a. točko 76.a člena ZDDV-1 mora DDV plačati davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, ki se mu opravijo gradbena dela, vključno s popravili, čiščenjem, vzdrževanjem, rekonstrukcijo in rušenjem v zvezi z nepremičninami.

Omenjeno določbo podrobneje opredeljujeta 127.a člen PZDDV in 127.b člen PZDDV. Skladno z navedenima določbama je plačnik DDV na podlagi 76.a člena ZDDV-1 vsak davčni zavezanec, prejemnik blaga ali storitve, identificiran za namene DDV v Sloveniji, kadar mu dobavi blago