Danes je 5.4.2020
Input:

Obračun minimalne plače od 1. 3. 2020 (primer)

21.2.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

4.1.3.4.1.1 Obračun minimalne plače od 1. 3. 2020 (primer)

Mag. Nina Scortegagna Kavčnik

Arhivski članek za leto 2019 za obračun plače, ki je nižja od najnižje osnove za obračun socialnih prispevkov, si oglejte tukaj.

V letu 2020 so se pričele uporabljati spremembe Zakona o minimalni plači, ki so bile sprejete že konec leta 2018. Minimalna plača v letu 2020 znaša 940,58 EUR. Največja novost je, da so od leta 2020 iz minimalne plače izvzeti vsi dodatki ter plačilo za delovno in poslovno uspešnost.

V Sloveniji je minimalna plača zakonsko določena od leta 2010. Sprva so bili vanjo vključeni vsi dodatki, razen dodatka za nadurno delo. Prvo večjo spremembo je doživela leta 2015, ko so bili iz nje izvzeti dodatek za nočno delo, dodatek za delo v nedeljo ter dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu. Z letom 2020 bodo poleg omenjenih dodatkov iz nje izvzeti še dodatek za delovno dobo in vsi drugi dodatki (za izmensko delo, za popoldansko delo in podobni) ter plačilo za delovno in poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

Velikost minimalne plače določa Zakon o minimalni plači (ZMinP). Pravico do plačila za opravljeno delo najmanj v velikosti minimalne plače ima vsak delavec, ki dela polni delovni čas.

V minimalno plačo se ne vštevajo povračila stroškov, ki jih je delodajalec dolžan izplačati delavcu (povračilo stroškov za prehrano med delom, povračilo stroškov za prevoz na delo in z njega, stroškov na službenem potovanju), kot tudi ne drugi prejemki iz delovnega razmerja (regres za letni dopust, odpravnina, jubilejna nagrada, solidarnostna pomoč in podobni).

Vsakokratno novo višino minimalne plače bo od leta 2021 določil minister, pristojen za delo, in jo, po predhodnem posvetovanju s socialnimi partnerji, objavil v Uradnem listu RS. In to najkasneje v roku treh mesecev po spremembi zneska minimalnih življenjskih stroškov, določenega z zakonom, ki ureja socialnovarstvene prejemke (4. člen ZMinP). Se pa bo enkrat letno uskladila najmanj z rastjo cen življenjskih potrebščin in bo veljala za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja tekočega leta (5. člen ZMinP).

Obračun plače

Minimalna plača za