Danes je 24.1.2020
Input:

Obračun minimalne plače od leta 2020

24.12.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.01.1.3 Obračun minimalne plače od leta 2020

Mag. Nina Scortegagna Kavčnik in Anica Žgajnar

V letu 2020 se bodo pričele uporabljati spremembe Zakona o minimalni plači, ki so bile sprejete že konec leta 2018. Minimalna plača bo v letu 2020 940,58 evrov. Največja novost je, da bodo od leta 2020 iz minimalne plače izvzeti vsi dodatki ter plačilo za delovno in poslovno uspešnost.

V Sloveniji je minimalna plača zakonsko določena od leta 2010. Sprva so bili vanjo vključeni vsi dodatki, razen dodatka za nadurno delo. Prvo večjo spremembo je doživela leta 2015, ko so bili iz nje izvzeti dodatek za nočno delo, dodatek za delo v nedeljo ter dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu. Z letom 2020 bodo poleg omenjenih dodatkov iz nje izvzeti še dodatek za delovno dobo in vsi drugi dodatki (za izmensko delo, za popoldansko delo in podobni) ter plačilo za delovno in poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

Velikost minimalne plače določa Zakon o minimalni plači (ZMinP). Pravico do plačila za opravljeno delo najmanj v velikosti minimalne plače ima vsak delavec, ki dela polni delovni čas.

V minimalno plačo se ne vštevajo povračila stroškov, ki jih je delodajalec dolžan izplačati delavcu (povračilo stroškov za prehrano med delom, povračilo stroškov za prevoz na delo in z njega, stroškov na službenem potovanju), kot tudi ne drugi prejemki iz delovnega razmerja (regres za letni dopust, odpravnina, jubilejna nagrada, solidarnostna pomoč in podobni).

Vsakokratno novo velikost minimalne plače bo od leta 2021 določil minister, pristojen za