Danes je 6.6.2020

Input:

Obračun stroškov za službeno potovanje v tujino

8.7.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.07.2.6 Obračun stroškov za službeno potovanje v tujino

Mag. Edita Dobaj

Za službene poti v Sloveniji je iz vseh navodil jasno, da se pri polni dnevnici regres odšteje. Nikjer v pojasnilih obračuna službenih poti za TUJINO nisem tega zaznala. Če se izplača dnevnica za tujino (polna ali znižana), ali se odšteje regres za prehrano za ta dan? Kako se obračuna službena pot za TUJINO pod 10 ur torej od 8 do 10 ur?

Za Slovenijo je jasno, da pripada dodaten regres.

Pri presoji obračuna stroškov za službeno potovanje, natančneje dnevnic, je potrebno upoštevati:

- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 -