Danes je 5.6.2020

Input:

Ukrepi na davčnem področju za blažitev posledic ohromitve gospodarstva zaradi koronavirusa (COVID-19)

6.5.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

1.30 Ukrepi na davčnem področju za blažitev posledic ohromitve gospodarstva zaradi koronavirusa (COVID-19)

Darko Bohte

Državni zbor RS je na svoji 32. izredni seji dne 20. 3. 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP), ki se poleg odloga plačila davka za čas do dveh let ali plačila davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev, nanaša tudi na ostala davčna področja. ZIUJP je bil objavljen v UL RS, številka 36/2020 in velja ter se uporablja že od dneva po objavi, to je od 29. marca 2020. Državni zbor RS je na svoji 33. izredni seji dne 2. 4.2020 prav tako sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), ki je bil objavljen v UL RS, številka 49/2020, ki velja ter se uporablja že od dneva po objavi, to je od 11. aprila 2020, na svoji 35. izredni seji dne 28. 4. 2020 pa Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A), ki je bil objavljen v UL RS, številka 61/2020 in ki velja ter se uporablja že od dneva po objavi, to je od 1. maja 2020. Navedena zakona se uporabljata do sprejetja sklepa Vlade RS, da so prenehali razlogi za te ukrepe.

V vseh do sedaj sprejetih zakonih o intervencijskih ukrepih na različnih področjih (#PKP1 in #PKP2) je še veliko nejasnosti, zato bo za izvajanje potrebno počakati še na pojasnila pristojnih organov ali celo na morebitne korekcije zakonov. Glede na to, je zelo nehvaležno prevzemanje odgovornosti za tolmačenje teh predpisov. Naše aktivnosti v tem trenutku so usmerjene predvsem v seznanitev naših strank s sprejetimi ukrepi, ne pa toliko na preuranjeno izvajanje teh ukrepov, brez ustreznih navodil.

Morda ni odveč poudariti, da so do ukrepov upravičeni tisti, ki bodo zaradi epidemije COVID-19 ostali brez prihodkov oziroma s pomembno zmanjšanimi prihodki oziroma dohodki in ne kar „vsi povprek”, tako, kot si nekateri to predstavljajo. Zato je priporočljivo, da se ne išče bližnjic ali rešitev, ki prinašajo nedovoljene ugodnosti.

Na založbi VERLAG DASHÖFER se trudimo vsak dan pridobiti čim več relevantnih informacij tudi o samem izvajanju ukrepov in o tem vas bomo seveda še naprej sproti obveščali.

V zvezi s predlaganjem davčnih obračunov ZIUJP določa, da se rok za oddajo letnega obračuna DDPO in DohDej (in sicer tako za tiste, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov, kot za tiste, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov) za leto 2019 iz 31. 3. 2020 prestavi na 31. 5. 2020, ki se