Danes je 24.1.2021

Input:

Obvestilo o izrabljenem letnem dopustu v letu 2020 - po PKP7 (vzorec)

6.1.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

17.23.1 Obvestilo o izrabljenem letnem dopustu v letu 2020 – po PKP7 (vzorec)

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Odprite vzorec v Wordu.

Delodajalec _____________ [vstaviti naziv in sedež delodajalca], ki ga zastopa _________ [vstaviti ime in priimek ter funkcijo osebe, pooblaščene za zastopanje delodajalca] (v nadaljevanju: Delodajalec),

Delavcu ______________ [vstaviti ime in priimek, datum rojstva ter naslov prebivališča delavca] (v nadaljevanju: Delavec],

izdaja naslednje

OBVESTILO O IZRABLJENEM LETNEM DOPUSTU V LETU 2020

Delavec ___________ [vstaviti ime in priimek, datum rojstva ter naslov prebivališča delavca], zaposlen na podlagi pogodbe o zaposlitvi št. [vstaviti številko pogodbe o zaposlitvi] z dne [vstaviti datum sklenitve pogodbe o zaposlitve], sklenjene za delo na delovnem mestu ____________ [vstaviti naziv delovnega mesta] je bil z Obvestilom o odmeri letnega dopusta z dne ________ [vstaviti datum obvestila] obveščen, da ima