Danes je 9.8.2020

Input:

Od 1. 1. 2020 velja Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino

24.12.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.01.1.2 Od 1. 1. 2020 velja Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino

Fenja Borštnar

Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino je objavljena v Uradnem listu RS, št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019. Veljati začne 1. 1. 2020.

1. člen je vsebinsko nespremenjen, 2. člen pa vsebuje nov 2. odstavek, katerega vsebina je enaka, kot je vsebina 14. člena ZJU, ki ureja skupna načela sistema javnih uslužbencev. 3. člen med povračila stroškov v tujini zajema tudi cestnine in predornine, kar pa se je v praksi izvajalo tudi sedaj. Novost je vinjeta, saj je v pojasnilu MJU navedeno, da se strošek vinjete ne povrne. Torej se tudi po novem lahko povrne vinjeta za uporabo ceste v tujini, ne pa za uporabo ceste v Sloveniji. 3. člen vsebuje tudi določbo, da so povračila drugih stroškov mogoča na podlagi dokazil o stroških, medtem ko je prej veljalo, da je za to potreben račun.

4. in 5. člen sta nespremenjena. Stari 6. člen je bil črtan, zato je na njegovo mesto uvrščen prejšnji 7. člen, ki sedaj kot novi 6. člen ureja obračun dnevnic. Enake spremembe so tudi v novem 7. členu.

Tabela: Dnevnice za službeno potovanje v tujino od 1. 1. 2020

Službeno potovanje v tujino traja Dnevnica Število obrokov, ki pripada Zajtrk, odšteje se Kosilo, odšteje se Večerja, odšteje se 
14 do 24 ur  Cela  Trije  - 10 %  - 35 %  - 35 %  
8 do 14 ur  75 %  Dva  - 15 %  - 40 %  - 40 %  
6 do 8 ur  25 %  En     

Če je zagotovljena brezplačna prehrana, se za pokritje morebitnih drugih stroškov obračuna 20 % pripadajoče dnevnice. Novost je, da je določeno, da gre za brezplačno prehrano, če jo zagotovi organizator ali