Danes je 20.2.2020
Input:

Oddajanje stavbnega zemljišča

4.10.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.10.2.8 Oddajanje stavbnega zemljišča

DDV asistenca, mag. Aleksandra Heinzer

Smo javni zavod, DDV zavezanci z delnim odbitkom DDV. V najem bomo oddali stavbno zemljišče, na katerem bo najemnik postavil premični lokal. Za to bomo najemniku zaračunali najemnino. Elektriko z uporabo odštevalnega števca bo prejemal od nas, najemodajalca. Kako pravilno sestaviti pogodbo (kakšno besedilo, klavzula), da bo elektrika, ki bo obračunana skupaj z najemnino po dejanski porabi, del najemnine in bo obdavčena enako kot najemnina, torej brez DDV(2. toč. 44. člena)? Če v pogodbo napišemo, da mesečna najemnina znaša 350 evrov in se mesečno usklajuje glede na porabljeno elektriko, ali bi bilo to pravilno?

Uvodoma velja še posebej opozoriti, da je korektno pomoč pri pripravi pogodb možno ponuditi le v okviru individualnega davčnega svetovanja, zato v nadaljevanju podaja nekaj splošnih napotil, ki pa nikakor ne smejo biti edina podlaga za sprejem kakršnihkoli poslovnih odločitev.

Drugi odstavek 72. člena PZDDV določa, da če je vrednost storitev in blaga v zvezi z najemom oziroma zakupom nepremičnin (kot na primer: dobava vode, električne energije, plina, energije za ogrevanje, odvoz smeti) vključena v najemnino, so te storitve in blago oproščene plačila DDV v