Danes je 5.6.2020

Input:

Odgovori na vprašaja povezana z delom na domu (davki in računovodstvo)

21.4.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

1.36 Odgovori na vprašaja povezana z delom na domu (davki in računovodstvo)

Anica Žgajnar

Lastna sredstva za delo od doma

Smo določeni uporabnik EKN. Zanima me evidenčni konto za knjiženje nadomestila za uporabo lastnih sredstev za delo od doma.

Evidenčni konti so: 400999/499000

Smo javni zavod, posredni proračunski uporabnik. Ali je potrebno znesek čakanja na domu knjigovodsko knjižiti na druge konte v skupini 2 in 4? Če da, na katere (redne in evidenčne konte)?

Predpisan kontni okvir tega ne predvideva. Zaradi lastne evidence posameznih vrst stroškov pa je smiselno vzpostaviti ločene analitične konte kot npr:

Čakanje na domu:

  • 464811/210200

Redno delo:

  • 464800/210000

Prosim za usmeritev, na kakšen način izračunati nadomestila za uporabo lastnih sredstev za delo od doma in način knjiženja nadomestila.

Višina nadomestila za uporabo lastnih sredstev za delo od doma mora biti določeno v pravilniku in v pogodbi o zaposlitvi.

Navajam naslednji primer določil pravilnika:

Nadomestilo za opravljanje dela od doma

Delodajalec delavcu po potrebi zagotavlja sredstva in material za opravljanje dela, s pogodbo pa se lahko dogovorita, da bo delavec nekatera sredstva zagotovil sam in v tem primeru delavcu pripada nadomestilo.

Za uporabo sredstev in materiala