Danes je 26.1.2022

Input:

Odgovori na vprašanja glede napredovanja javnih uslužbencev v računovodstvu

13.1.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

1.104 Odgovori na vprašanja glede napredovanja javnih uslužbencev v računovodstvu

mag. Mojca Fon Jager

Sem računovodja na osnovni šoli. Ob trenutnih novostih glede preverjanja pogojev za napredovanje na podlagi ocen (Uredba o spremembah Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede) in sistemizacije novega delovnega mesta Računovodja VII/1 (Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole) se nam odpirajo določene dileme oz. vprašanja zato se obračamo na vas. V sklopu naročnine naj bi naročniku pripadalo eno vprašanje.

V nadaljevanju vam sicer pošiljamo 3 vprašanja, ki pa so med seboj povezana. Hkrati je opisana tudi trenutna situacija. V kolikor bi potrebovali dodatna pojasnila nam to prosim sporočite.

Sem računovodja v osnovni šoli z enoto vrtca in po izobrazbi univerzitetna diplomirana ekonomistka. Zaposlena sem delno na delovnem mestu (DM) J017090 Računovodja VII/1 33 PR (vrtec) in delno na DM J016027 Računovodja VI 28 PR (šola).

V javnem sektorju sem se prvič zaposlila s 1.6.2018 (ne šolstvo) na delovnem mestu Samostojni strokovni sodelavec za organizacijo in poslovanje, kjer sem za leti 2018 in 2019 pridobila obe oceni. S 1.4.2020 sem se zaposlila na osnovni šoli, kjer sem zaposlena še danes. Za leto 2020 sem pridobila še tretjo oceno, vendar do 1.4.2021 nisem izpolnila pogoja 3 let (2 meseca manj).

Na podlagi Uredbe o spremembah Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 121/21) bi, ob ponovnem preverjanju izpolnjevanja pogojev do 15.11.2021, tako izpolnila oba pogoja za napredovanje v plačne razrede (3 ocene in 3 leta).

Iz spodnje preglednice je razvidno, da sem trenutno zaposlena na DM v isti plačni podskupini in v nižjem tarifnem razredu.

Oznaka plačne podskupine Plačna podskupina Šifra delovnega mesta Delovno mesto Tarifni razred 
J01  Strokovni delavci - spremljajoča delovna mesta (velja za ves javni sektor)  J016027  RAČUNOVODJA VI  VI  
J01  Strokovni delavci - spremljajoča delovna mesta (velja za ves javni sektor)  J017090  RAČUNOVODJA VII/1  VII/1  
J01  Strokovni delavci - spremljajoča delovna mesta (velja za ves javni sektor)  J017227  SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC ZA ORGANIZACIJO IN POSLOVANJE  VII/2  

Vprašanje 1: Ali lahko prenesem oceni za leto 2018 in 2019 pridobljeni s strani prejšnjega delodajalca novemu delodajalcu?

Vprašanje 2: Ali, glede na spremembo Uredbe, izpolnjujem pogoje in imam pravico do napredovanja s 1.12.2021 na obeh DM?

S 1.9.2021 se je v osnovnih šolah sistemiziralo novo delovno mesto J017090 Računovodja VII/1 (Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, Uradni list RS, št. 54/21). Glede na izobrazbo izpolnjujem pogoje za premestitev na novo delovno mesto.

Vprašanje 3: V primeru, da imam pravico do napredovanja v višje plačne razrede s 1.12.2021 (2. vprašanje) ali lahko počakam s premestitvijo na novo delovno mesto Računovodja VII/1 do 1.12.2021 in na ta način ne izgubim napredovalnega obdobja ter pridobim 1 plačni razred (28 + 2 = 30 PR, 30 + 1 = 31 PR)

Prvi odst. 19. člena ZSPJU: če bi bil javni uslužbenec zaradi premestitve na delovno mesto oziroma v naziv v višjem tarifnem razredu uvrščen v nižji ali isti plačni razred kot ga je dosegel z napredovanjem na delovnem mestu oziroma v nazivu pred to premestitvijo, se mu plačni razred na novem delovnem mestu oziroma v nazivu določi tako, da se že doseženi plačni razred na delovnem mestu oziroma v nazivu pred premestitvijo