Danes je 23.8.2019
Input:

Odprava anomalij v sistemu plač javnega sektorja - objava aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev ter dveh uredb v Uradnem listu Republike Slovenije

10.1.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

4.1.15.1 Odprava anomalij v sistemu plač javnega sektorja – objava aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev ter dveh uredb v Uradnem listu Republike Slovenije

Strokovna sodelavka

Vlada Republike Slovenije in sindikati javnega sektorja so se s IV. točko Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 (Uradni list RS, št. 88/16; v nadaljnjem besedilu: Dogovor), ki se nanaša na odpravo anomalij v sistemu plač javnega sektorja, med drugim dogovorili za odpravo anomalij oziroma za ustrezne uvrstitve v plačne razrede glede vrednotenja delovnih mest oziroma nazivov v javnem sektorju, še posebej za delovna mesta:

- plačne skupine J,

- iz Dogovora o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi makroekonomskih razmer za obdobje 2009–2010 z dne 24. 2. 2009,

- pooblaščenih uradnih oseb.

Dogovoru so sledila pogajanja vladne in sindikalne strani, podpis aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev oziroma izdaja dveh uredb ter objava aneksov in uredb v Uradnem listu Republike Slovenije. V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 46/17 z dne 29. 8. 2017 so bili objavljeni naslednji aneksi h kolektivnim pogodbam in naslednji uredbi:

- Aneks št. 10 h Kolektivni pogodbi za javni sektor,

- Aneks št. 3 h Kolektivni