Danes je 6.6.2020

Input:

Odpravnina in upokojitev po prenehanju mandata župana

2.7.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.07.2.2 Odpravnina in upokojitev po prenehanju mandata župana

Vanja Mavri

Na vas se obračamo z vprašanjem o pravici do odpravnine poklicnega funkcionarja – nekdanjega župana, ki mu je mandat prenehal 20. decembra lani, nadomestilo plače pa je prejemal do 20. marca letos. Nekdanji župan na zadnjih volitvah ni kandidiral in je na Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta naslovil vlogo za uveljavljanje pravice do nadomestila plače, v kateri ni bilo informacije o nameravani upokojitvi. Vloga je bila oddana pravočasno, nekdanji župan je v skladu z zakonom tri mesece prejemal nadomestilo plače in delodajalec ga je 20 marca letos odjavil iz zavarovanja.

Danes, 1. aprila, pa smo prejeli obvestilo nekdanjega župana, da je dne 25. 3. 2019 na ZPIZ vložil zahtevek za starostno oz. predčasno upokojitev ter da prosi za izplačilo odpravnine, do katere naj bi bil upravičen v skladu s 14. členom ZFDO. Pogoje za priznanje pravice do predčasne upokojitve po 29. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju naj bi izpolnil dne 25. 2. 2019, ko je dopolnil starost 60 let in pokojninsko dobo 40 let, 1 mesec in 15 dni.

Zanima nas, ali mu je občina kot zadnji delodajalec, glede na vse opisano dolžna izplačati odpravnino ob dejstvu, da gre za predčasno upokojitev, da nas je nekdanji župan o pričetih postopkih za upokojitev obvestil po tem, ko smo ga že odjavili iz zavarovanja in da v proračunu nimamo načrtovanih sredstev,