Danes je 4.7.2020

Input:

Odpravnina po prenehanju zaposlitve za določen čas na pobudo delavca

11.11.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.11.2.6 Odpravnina po prenehanju zaposlitve za določen čas na pobudo delavca

Mag. Brigita Rajšter Vranović

Delavcu je pred kratkim potekla pogodba o zaposlitvi za določen čas. Delavec je imel možnost zaposlitve za nedoločen čas, saj je bil objavljen razpis, na katerega delavec ni podal vloge. Ali mu v tem primeru pripada odpravnina za določen čas, glede na to, da je imel možnost podaljšanja pogodbe za nedoločen čas? Ali delavcu pripada odpravnina, če ima pogodbo za določen čas in delavec sam predčasno poda odpoved?

Delavka je bila zaposlena pol leta. Za to obdobje je dobila sorazmerni del regresa in sicer za 6 mesecev. Nato pa je bila manj kot pol meseca ponovno zaposlena. Ali ji za ta čas tudi pripada odpravnina?

Pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas, preneha veljati, skladno z določbo 79. člena ZDR-1, brez odpovednega roka s potekom časa, za katerega je bila sklenjena, oziroma ko je dogovorjeno delo opravljeno ali s prenehanjem razloga, zaradi katerega je bila sklenjena.

Pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas, lahko preneha tudi, če se pred potekom časa trajanja zaposlitve o tem sporazumeta pogodbeni stranki ali če nastopijo drugi razlogi za prenehanje pogodbe o