Danes je 16.5.2021

Input:

Odpravnine zaradi prenehanja delovnega razmerja - poslovni razlog in zaposlitev za določen čas

7.9.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.09.1.2 Odpravnine zaradi prenehanja delovnega razmerja – poslovni razlog in zaposlitev za določen čas

Mag Dejan Petkovič, davčni svetovalec, Abeceda Svetovanje d.o.o.

Prenehanje delovnega razmerja je zahteven dogodek z mnogih zornih kotov. Gre za samo odločanje in ugotavljanje potrebe po prenehanjih zaposlitev in kasneje za izvedbo postopka prenehanja delovnega razmerja. Ko nastopi prenehanje delovnega razmerja, je seveda treba proučiti pravice delavcev iz naslova izplačil odpravnin. Pri tem je pomembna že vrsta predhodne zaposlitve, kakor tudi trajanje zaposlitve pri delodajalcu. Delodajalcem predlagamo, da to skrbno proučijo in se nikakor ne poslužujejo morebitnih sporazumnih dogovorov o odrekanju tem pravicam in podobno.

Pri samem izplačilu odpravnin je potrebno ločiti delovno pravni in davčni vidik izplačil odpravnin. Pravni del je zelo pomemben, saj je ustrezno izplačilo po delovni zakonodaji pogoj za izplačilo dohodka, ki se ne všteva v davčno osnovo po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2, s spremembami in dopolnitvami do ZDoh-2V; Ur. l.RS, št. 66/19 z dne 5. 11. 2019). Na kratko bomo pojasnili podlage iz Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1; Ur.l. RS, št. 21/13, s spremembami in dopolnitvami do ZDR-1B, Ur.l. št. 81/19 z dne 27. 12. 2019) in tudi davčno obravnavo izplačila odpravnine.

Prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas in odpravnina

  • - Pravni vidik

ZDR-1 obravnava prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas v 79. členu. Pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas, preneha veljati brez odpovednega roka s potekom časa, za katerega je bila sklenjena, oziroma ko je dogovorjeno delo opravljeno ali s prenehanjem