Danes je 17.4.2021

Input:

Oprostitev najemnin za čas epidemije covid-19

4.4.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

2021.03.2.14 Oprostitev najemnin za čas epidemije covid-19

Anica Žgajnar

Smo javni zavod, ki ima v upravljanju objekte, ki so last občine. Zaradi covid-19 so najemniki oproščeni oz. delno oproščeni najemnin za čas epidemije. Vlogo za oprostitev plačila v skladu s pravilnikom lahko upravičenci oddajo do 30. 4. 2021. Zaenkrat imamo za leto 2020 še vedno knjižene terjatve do upravičencev pomoči in prihodek od najemnin. Do sedaj smo prejeli dve vlogi za oprostitev najemnin. Glede na informacije, ki smo jih prejeli od Ministrstva za finance, njim samo poročamo o oproščenih najemninah, stvar občine pa je, ali nam bo ta sredstva povrnila ali ne. Zanima nas sledeče:
- za že