Danes je 19.9.2020

Input:

Oprostitve najemnin najemnikom poslovnih stavb ali poslovnih prostorov v lasti občine (ali države)

5.8.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.08.1.1 Oprostitve najemnin najemnikom poslovnih stavb ali poslovnih prostorov v lasti občine (ali države)

Polona Gostan, univ. dipl. ekon., Preizkušeni državni notranji revizor, Preizkušeni računovodja javnega sektorja

Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE), ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 61/20 z dne 30. 4. 2020, je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, torej dne 1. 5. 2020. Začasni ukrep, ki se nanaša na področje Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, je vezan na področje najemnin v 34. členu ZDLGPE.

Za izvrševanje 34. člena ZDLGPE je minister za javno upravo izdal Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic epidemije COVID-19 (v nadaljevanju Pravilnik), ki ureja postopek in način odločanja ter zahtevano dokumentacijo za izvajanje enake obravnave upravičencev za oprostitev ali delno oprostitev plačila najemnine po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19. Pravilnik