Danes je 12.7.2020

Input:

Organizacija konference ob sodelovanju podjetja izven EU

2.12.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.12.2.2 Organizacija konference ob sodelovanju podjetja izven EU

DDV asistenca, mag. Aleksandra Heinzer

Podjetje izven EU nam bo izstavilo račun za storitev organizacije konference s področja naravoslovja (fakulteta je soorganizator), ki se je odvijala v Sloveniji. Prosimo za pojasnilo, katero pravilo (člen) DDV se uporabi za omenjeno storitev (29. ali 25. člen). Kdo je plačnik DDV? Katero pravilo (člen) DDV bi se uporabilo, če bi nam podjetje izven EU “prefakturiralo“ določene stroške?

Če pravilno razumem vaše vprašanje, je davčni zavezanec, ki ima sedež izven Unije, za davčnega zavezanca, ki ima sedež in je identificiran za namene DDV v Sloveniji, opravil organizacijo dogodka, ki je potekal v Sloveniji.

Sodišče EU je že večkrat poudarilo, da je treba, kadar transakcija obsega skupek elementov in dejanj, upoštevati vse okoliščine, v katerih se opravi zadevna transakcija, da bi se ugotovilo, ali za DDV nastaneta dve ali več samostojnih storitev ali ena enotna storitev. Prav tako je izpostavilo, da iz Direktive o DDV izhaja, da je treba vsako