Danes je 28.9.2020

Input:

Plačilne kartice proračunskih uporabnikov

27.1.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

4.2.2.6 Plačilne kartice proračunskih uporabnikov

Gordana Gliha, Peter Kocjančič

V poslovni praksi je pogosta uporaba plačilnih kartic, tudi pri proračunskih uporabnikih. Plačilne kartice so namenjene plačevanju obveznosti, ki so vezane na plačilne roke. Plačilne roke v breme državnega oziroma občinskih proračunov za proračunske uporabnike opredeljuje 32. člen Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, v nadaljevanju ZIPRS2021).

ZIPRS 2020 in 2021 opredeljuje, da so ne