Danes je 4.7.2020

Input:

Plačilo obnove spomenika v tujini in DDV

5.6.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.06.2.2 Plačilo obnove spomenika v tujini in DDV

mag. Aleksandra Heinzer, DDV asistenca

V Srbiji bo srbski izvajalec obnavljal spomenik, plačniki bomo mi. Zanima me, kako je s plačilom in obračunom DDV.

Uvodoma velja poudariti, da mnenje, ki sledi, temelji na naslednjih predpostavkah:

- storitve naroča občina, ki je tukaj identificirana za namene DDV,

- storitve bo opravljal davčni zavezanec, ki ima sedež v Srbiji, in sicer v okviru neodvisnega opravljanja ekonomske dejavnosti in

- spomenik, ki se obnavlja, se fizično nahaja v Srbiji.

V zadevnem primeru je treba preveriti, ali se spomenik, ki je predmet obnove, kot tak skladno z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 282/2011 z dne 15. marca 2011 o določitvi