Danes je 17.10.2019
Input:

Pogodbe o zaposlitvi zaradi zakonske novele

11.4.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.04.2.10 Pogodbe o zaposlitvi zaradi zakonske novele

mag. Edita Dobaj in Vanja Mavri

V preteklosti smo imeli v zavodu kadrovsko revizijo. Eno od priporočil je bilo tudi, da se vse pogodbe o zaposlitvi, starejše od sedem let, obnovijo, kar smo tudi storili. Kolegica, ki je tudi sindikalna zaupnica, je podpis tovrstne pogodbe zavrnila z argumentom, da to dejanje ni podprto z zakonodajo in se ne strinja, da je nujno oz. je nepotrebno. Z dogovorom med vlado in sindikati (URL 80/18), smo ji pripravili tudi aneks k pogodbi, za katerega želi, da se sklicuje na pogodbo iz leta 1994. Kaj lahko kot delodajalec naredimo v dani situaciji?

Vprašanje je zelo na mestu. Ker se je delovno pravna zakonodaja zelo spremenila v zadnjih letih, se pogodbe o zaposlitvi obnovijo zaradi novelacije zakonov. Predhodno je treba obvezno sprejeti tudi splošne akte, torej Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji, in sicer v celoti. Osnovna pogodba o zaposlitvi temelji na stari zakonodaji, ki ne velja več, prav tako tudi splošni akti. Primerjalno tudi v Državnem zboru po večkratnem sprejemu sprememb in dopolnitev zakonov sprejmejo bodisi čistopis zakona bodisi nov zakon, s katerim