Danes je 16.5.2021

Input:

Pojasnila za izvedbo Uredbe o ocenjevanju javnih uslužbencev za leto 2020

9.4.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

1.66 Pojasnila za izvedbo Uredbe o ocenjevanju javnih uslužbencev za leto 2020

Mag. Mojca Fon Jager

V Uradnem listu št. 43/21 je bila 25.3.2021 objavljena Uredba o ocenjevanju javnih uslužbencev zaradi posledic epidemije COVID-19 (v nadaljevanju UREDBA COVID-19, glejte 860/2021 Ur.l.RS).

UREDBA COVID-19 dopolnjuje ocenjevanje javnih uslužbencev za leto 2020, za katere je bilo izvedeno ocenjevanje na podlagi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09 in 22/19 – v nadaljevanju Uredba).

Uredba namreč v prvem in drugem odstavku 4. člena določa, da se oceni javne uslužbence, ki so pri proračunskem uporabniku zaposleni za določen ali nedoločen čas, za polni delovni čas ali delovni čas, krajši od polnega delovnega časa in sicer enkrat letno. Uredba določa tudi, da javnemu uslužbencu določi oceno odgovorna oseba oziroma nadrejeni javnega uslužbenca, ki ga odgovorna oseba pooblasti za ocenjevanje zaposlenih. Določa tudi, da se izvede celoten postopek ocenjevanja javnega uslužbenca najkasneje do 15. marca v koledarskem letu. Nato v tretjem odstavku 4. člena določa, da se pri postopku ocenjevanja ocenijo tisti javni uslužbenci, ki so v prejšnjem koledarskem letu opravljali delo najmanj šest mesecev.

Osnovno pravilo, ki ga določa Uredba