Danes je 12.12.2019
Input:

Pokrivanje presežkov odhodkov nad prihodki 2018 iz presežka preteklih let

29.7.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.08.2.3 Pokrivanje presežkov odhodkov nad prihodki 2018 iz presežka preteklih let

Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek

Smo zavod za vzgojo in izobraževanje. Na kontu 985 izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini X evrov, na kontu 986 izkazujemo presežek odhodkov nad prihodki iz leta 2018 v višini Y evrov. Torej je saldo Z evrov presežka odhodkov. Ali lahko v letu 2019 nabavimo osnovna sredstva iz presežka preteklih let 2017, 2016? Sklepa sveta zavoda še nimamo.

Ali moramo “poračunati“ izgubo 2018 iz presežka preteklih let in tako ostanemo brez vira