Danes je 24.7.2024

Input:

Polletno poročilo za obdobje januar-junij 2015

24.7.2015, , Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 01:08:26

Poglavja

Majda Gominšek predstavlja oddajo polletnega poročila za obdobje januar-junij 2015, pa tudi veljavnih predpisov za na delovnopravnem področju in sprememb pri obračunu plač v 2015.

Osrednji del je seveda namenjen polletnemu poročilu za obdobje januar-junij 2015. Tukaj predavateljica med drugim predstavlja finančni načrt posrednega proračunskega uporabnika, Zakon o spremembah in dopolnitvah ZIPR 1415-A, izpostavi pa tudi navodila za sestavo samega polletnega poročila, kako je glede sanacijskega programa in posredovanja v soglasje.

Predavateljica podrobneje prestavi tudi tabelo za poročanje za javne zavode in agencije ter se ustavi pri posameznih postavkah in jih obrazloži. V nadaljevanju obravnava na kratko tudi veljavne predpise za javni sektor na delovnopravnem področju in posebnosti oziroma spremmebe pri obrčunu plač v javnem sektorju. Vmes tudi odgovori na vprašanja udeležncev ter jim poda odgovore ter pojasnila na njihove dileme.

 

Kazalo vsebine:

  • Polletno poročanje
  • Tabela za poročanje za javne zavode in agencije 
  • Veljavni predpisi za JS na delovnopravnem področju 
  • Posebnosti – spremembe pri obračunu plač v JS

 

Predavatelj:

Majda Gominšek, finančna svetovalka, je ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in samostojne podjetnike ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Za založbo Verlag Dashöfer izvaja strokovne seminarje, spletne klepetalnice in video seminarje ter odgovarja na vprašanja naročnikov.

PPZOJDJ.pdf 2.8 MB