Danes je 5.4.2020
Input:

Posebnosti pri napredovanju zaposlenih na delovnih mestih, kjer je v zadnjem nazivu mogoče napredovati več kot 5 plačnih razredov

4.3.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

4.1.4.5 Posebnosti pri napredovanju zaposlenih na delovnih mestih, kjer je v zadnjem nazivu mogoče napredovati več kot 5 plačnih razredov

Mojca Fon Jager

Arhivski članek Uvrščanje in napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede ter v naziv oziroma višji naziv v obdobju od prehoda na nov plačni sistem, to je od 1.8.2008 si poglejte tukaj.

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju v 16. člena določa:

»(2) Javni uslužbenci na delovnih mestih, kjer je mogoče tudi napredovanje v višji naziv, lahko v posameznem nazivu napredujejo največ za pet plačnih razredov, javni uslužbenci, kjer ni mogoče napredovati v naziv, lahko na delovnem mestu napredujejo največ za deset plačnih razredov. Če z napredovanjem na delovnih mestih, kjer je mogoče napredovanje v naziv, skupaj v vseh nazivih ni mogoče napredovanje za deset plačnih razredov, je v najvišjem nazivu mogoče napredovati za toliko plačnih razredov, da je doseženo napredovanje v nazivih skupno za deset plačnih razredov.

(3) Javni uslužbenec lahko na podlagi tega zakona napreduje vsaka tri leta za en ali dva plačna razreda, če izpolnjuje predpisane pogoje….«

ZSPJS v 17. členu napotuje na podzakonski akt: »(2) Postopek in način preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje po tem