Danes je 5.4.2020
Input:

Posebnosti pri napredovanju zaposlenih na delovnih mestih z nazivi, kjer je zadnji naziv uvrščen 4 ali 5 plačnih razredov nad plačnim razredom predhodnega naziva

4.3.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

4.1.4.4 Posebnosti pri napredovanju zaposlenih na delovnih mestih z nazivi, kjer je zadnji naziv uvrščen 4 ali 5 plačnih razredov nad plačnim razredom predhodnega naziva

Mojca Fon Jager

Arhivski članek Uvrščanje in napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede ter v naziv oziroma višji naziv v obdobju od prehoda na nov plačni sistem, to je od 1.8.2008 si poglejte tukaj.

Drugi odstavek 20. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju določa, da se javnim uslužbencem na delovnih mestih, kjer je mogoče pridobiti višji naziv, osnovna plača določi tako, da »(2) Javni uslužbenec, ki napreduje v naziv ali višji naziv, prenese že dosežena napredovanja v plačne razrede na delovnem mestu ali v nižjem nazivu v nov naziv tako, da se doseženi plačni razred pred napredovanjem v naziv ali višji naziv poveča za največ tri plačne razrede. Ne glede na določbo prejšnjega stavka javnega uslužbenca ni možno uvrstiti v višji plačni razred, kot ga je možno doseči z napredovanjem.«

V javnem sektorju so delovna mesta z nazivi v večini dejavnosti, in sicer po dejavnostih:

- V plačni skupini C - Uradniški nazivi v državni upravi in v upravah lokalnih skupnosti ter v drugih državnih organih: C1 – Uradniki v drugih državnih organih, C2 - Uradniki v državni upravi, upravah pravosodnih organov in upravah lokalnih skupnosti, C3 – Policisti, C4 – Vojaki, C5 – Uradniki finančne uprave, C6 – Inšpektorji, pravosodni policisti in drugi uradniki s posebnimi pooblastili in C7 – diplomati;

- v plačni skupini D – Delovna mesta na področju vzgoje, izobraževanja: D1 –Visokošolski učitelji in