Danes je 20.10.2020

Input:

Poslovanje preko gotovinskih računov PU

14.10.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

4.2.3.6 Poslovanje preko gotovinskih računov PU

Peter Kocjančič, Gordana Gliha

Posebni računi z ničelnim stanjem (v nadaljevanju gotovinski računi) so računi proračunskih uporabnikov, odprti pri bankah in hranilnicah, ki jih izbere ministrstvo, pristojno za finance, in se uporabljajo izključno za dvig in polog gotovine in konec dneva izkazujejo ničelno stanje. Ti računi se uporabljajo zgolj za dvige in pologe gotovine. Podrobneje zadevo opredeljuje Pravilnik o dvigih ter pologih domače in tuje gotovine neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije preko posebnega računa z ničelnim stanjem (Uradni list RS, št. 89/02, 94/02 – popr., 117/07, 58/09 – ZPlaSS, 109/09, 59/10 – ZOPSPU in 77/16 – ZOPSPU-1, v nadaljevanju Pravilnik).

Proračunski uporabniki lahko gotovinske račune odprejo zgolj pri tistih poslovnih