Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Povišanje plač za 1-3 plačne razrede ter ureditev stroškov dela v kolektivnih pogodbah javnega sektorja

18.12.2018, , Vir: Verlag Dashöfer

4.1.2.9 Povišanje plač za 1-3 plačne razrede ter ureditev stroškov dela v kolektivnih pogodbah javnega sektorja

mag. Brigita Rajšter Vranović

Vladno-sindikalne odločitve

Na področju plač in stroškov dela je prišlo v decembru 2018 med Vlado in sindikati do pomembnih dogovorov in odločitev na področju plač in stroškov dela zaposlenih v javnem sektorju, saj je bil sprejet tako Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (v nadaljevanju Dogovor), trije stavkovni sporazumi, Sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev, poleg tega je bilo sprejetih še 15 aneksov k različnim kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev. Vsi navedeni akti so bili objavljeni v Uradnem listu RS, št. 80/2018 dne 7. 12. 2018, pričeli pa veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, torej 8. 12. 2018.

Sprejeti so bili naslednji aneksi:

- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (682/1991 Ur.l.RS)

- Aneks št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS) (2429/2008 Ur.l.RS)

- Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del (2572/2008 Ur.l.RS)

- Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za dejavnost obvezne socialne varnosti – tarifni del (2573/2008 Ur.l.RS)

- Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (2770/1998 Ur.l.RS)

- Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (543/1994 Ur.l.RS)

- Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (570/1994 Ur.l.RS)

- Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (2095/1992 Ur.l.RS)

- Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (1937/1994 Ur.l.RS)

- Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (1744/1994 Ur.l.RS)

- Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za kmetijsko dejavnost – tarifni del (2575/2008 Ur.l.RS)

- Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za gozdarsko dejavnost – tarifni del (2576/2008 Ur.l.RS)

- Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za dejavnost okolja in prostora – tarifni del (2574/2008 Ur.l.RS)

- Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva – tarifni del (2577/2008 Ur.l.RS)

- Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi Javnega gospodarskega zavoda Brdo Protokolarne storitve Republike Slovenije – tarifni del (3023/2008 Ur.l.RS)

Povzetki ključnih sprememb teh aneksov so razvidni iz spletne povezave: Portal SEJA

Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (3862/2018 Ur.l.RS)

V nadaljevanju bo predstavljena vsebina, ki je bila sprejeta v Dogovoru o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju:

1. Višje uvrstitve delovnim mest in nazivov v plačne razrede

Dogovorjeno je, da se v Kolektivni pogodbi za javni sektor in kolektivnih pogodbah dejavnosti in poklicev ter v uredbah izvedejo spremembe uvrstitev delovnih mest in nazivov v plačne razrede skladno s 13. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17, v nadaljevanju: ZSPJS), 13. člen ZSPJS, kot je določeno v Prilogi 1 Dogovora.

Delovna mesta v javnem sektorju se v plačne razrede uvrstijo na naslednji način:

- praviloma za 1 plačni razred višje se uvrstijo delovna mesta, ki so bila v letu 2017 pred odpravo anomalij uvrščena do vključno 26. plačnega razreda,

- delovna mesta, ki so bila v letu 2017 pred odpravo anomalij uvrščena nad 26. plačnim razredom do vključno tarifnega razreda VII/1

 
 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih