Danes je 11.12.2019
Input:

Povračila stroškov prevoza na delo in z dela v javnem sektorju

16.7.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

Vsebino celotne on-line klepetalnice v pdf obliki si lahko naložite tukaj.

Odgovori na vprašanja

 

Kako je z izplačilom prevoza na delo v primeru, da se zaposleni vozi iz začasnega bivališča, ki je oddaljen od službe več kot stalno bivališče?

Po kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (KPngd) je kraj bivališča tisti, od katerega se obračunava prevoz na delo (ni pomembno ali je stalno ali začasno). Torej je pomembno, da se delavec od tega začasnega bivališča v resnici vozi. Predlagam izjavo delavca na kateri navede od katerega bivališča (stalnega/začasnega) se dejansko vozi na delo.

Kako zgleda vzorec izjave prevoz na delo in iz dela?

Za izjavo lahko uporabite tisto, ki je pred leti veljala za obvezno v javnem sektorju.

Imamo zaposleno, ki dela pri nas dela 3 ure dnevno/ 15 ur tedensko, v drugem zavodu je zaposlena 5 ur dnevno/25 ur tedensko. Pogodba o zaposlitvi je sklenjena o izvajanju dela pri več delodajalcih. Kako je z izplačilom prevoza na delo in z dela? Plačo in regres bomo vsak v deležu.

Zaposleni pripada prevoz na delo in iz dela, saj se za priznavanje povračila upoštevajo prihodi na delo.

Smo šola, učitelji pridejo popoldan na govorilne ure (ali druge obveznosti). Kadar učitelj pride na delovno mesto (v šolo), to zanj predstavlja prevoz na delo in iz dela. Kako obračunati prihod v primeru, ko so v popoldanskem času govorilne ure oziroma pedagoška konferenca, ali je to kilometrina?

To velja tudi v primerih, kadar učitelj pride na delo popoldan ali ob sobotah. Upoštevati je potrebno tudi pogodbo o zaposlitvi, kjer najdete, kaj se šteje za delo učitelja. Če so govorilne ure in pedagoška konferenca delo, ki ga učitelj opravlja po pogodbi o zaposlitvi, potem je to zanj prihod na delo in iz dela. Če je bil v dopoldanskem času že prisoten, popoldan pa pride še enkrat, se mu za ta dan priznata dva prihoda (in odhoda).

Za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela se mu prizna povračilo stroškov javnega prevoza. Če ta ni možen, se mu prizna kilometrina, ki je 8% cene neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov.

V tem primeru to nikakor ni kilometrina, ki se delavcem-kam prizna, kadar so napoteni na službeno pot. Službena pot (po kolektivni pogodbi in ZUJF-u) je, kadar je delavec napoten, da opravi določeno nalogo izven kraja, v katerem v skladu s pogodbo o zaposlitvi opravlja delo.

Zanima me primer izračuna prevoza pri povračilu mesečne vozovnice. Recimo, da mesečna vozovnica za javni prevoz znaša 27,00 evrov. Kako pravilno obračunati prevoz za npr. mesec februar ima 20 dni, od tega en dan praznik, skupaj 19 delovnih dni? Delim ceno mesečne vozovnice z 19 ali z 20 dni in potem pomnožim s številom dni, ko je zaposleni bil na delovnem mestu?

Povračila stroška mesečne vozovnice v takem primeru ni potrebno zmanjševati. Višino stroška pustite tako kot je, 27 evrov.

Zmanjšuje se samo v primerih kadar delavec ne pride na