Danes je 5.4.2020
Input:

Povračila stroškov prevoza zaposlenim z enotno vozovnico

27.2.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.03.2.7 Povračila stroškov prevoza zaposlenim z enotno vozovnico

Breda Koren

Smo javni zavod, muzej, zanima nas, ali smo zavezani po novi uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov (uvedba cen enotne vozovnice) objavljeni v UL št. 29/19, 90. člen. s 1. 1. 2020 uskladiti mesečne vozovnice zaposlenim? Če ja, na kakšen način?

Npr. če je zaposlenemu do sedaj pripadala:

- mesečna vozovnica do vključno 5 km - 41,60 eur/mesec (za redne prihode),

- dodatna kilometrina, če je imel do prvega javnega prevoza več kot 2 km,

- ker prihaja tudi izven urnika javnega prevoza ob nedeljah in paznikih, pa takrat še dodatna kilometrina za te izredne prihode.

Kako sedaj uskladiti z novo uredbo? Prosim za razlago na opisanem primeru.

Uvodoma je treba izpostaviti, da je povračilo stroškov prihoda na delo in z dela še vedno urejeno le v aneksih h kolektivnim pogodbam dejavnosti, objavljenih v Uradnem listu RS, št. 40/12, in Zakonu za uravnoteženje javnih financ (za funkcionarje).

Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu in o koncesiji te javne službe (Uradni list RS, št. 29/19, v nadaljnjem besedilu: Uredba) pa, kot ste navedli, lahko vpliva na višino cene vozovnic in možnosti javnega prevoza, s tem pa na višino povračila stroškov prevoza na delo in z dela.