Danes je 26.10.2020

Input:

Povračilo stroškov prevoza za nazaj

15.6.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.06.2.6 Povračilo stroškov prevoza za nazaj

Breda Koren

Gre za povračilo stroškov prevoza na in z dela. Delavec je zaposlen na šoli že daljše obdobje za nedoločen čas. V javni zavod s področja vzgoje in izobraževanja se vozi iz kraja, ki je oddaljen več kot 50 km. V obeh izjavah (v letu ob zaposlitvi in naslednje leto) za povračilo stroškov prevoza je navajal javni prevoz vlak (torej mesečno vozovnico za vlak, ki znaša več sto evrov). Ko smo na šoli ponovno podpisovali Izjave za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela zaradi enotne imenske vozovnice, pa je vpisal kilometrino, ker pravi, da nima možnosti javnega prevoza. Tudi dejansko se vozi z avtom, saj trdi, da prvi vlak pride v Ljubljano šele nekaj čez osmo zjutraj, kar pa je prepozno. Na šolo je sedaj poslal prošnjo za povrnitev premalo obračunanih stroškov prevoza na in z dela za nazaj, torej za celotno obdobje zaposlitve za obdobje več let. Priložil je mnenje sindikata, ki ugotavlja, da bi moral dobivati povračilo v višini kilometrine, saj javnega prevoza ni možno uporabljati ter da je dolžnost delodajalca za poračun v moralnem in pravnem smislu za ves čas nepravilnega obračunavanja.

 

5. člen Aneksa h KPVIZ (Ur. list RS 40/12) določa “Če javni uslužbenec nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, se mu prizna kilometrina v višini 8 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov.“ Dejansko bi delavcu pripadala kilometrina v višini 8 %, saj javnega prevoza ni možno uporabljati, vendar je delavec sam dvakrat podal podpisano Izjavo za povračilo stroškov prevoza na in z dela, kjer je navajal, da ima možnost javnega prevoza, torej vlak in ceno mesečne vozovnice. Delavec se je lahko zmotil oziroma ni vedel, vendar pa hkrati po mojem mnenju šola tudi ni dolžna preverjati za vsakega delavca posebej, ali so podatki resnični. Podpisal je Izjavo, ki jo je šola smatrala kot resnično.

Ali mora šola gospodu povrniti stroške prevoza na in z dela tudi ZA NAZAJ, torej za več let?

Na vaše vprašanje v predpisih ni mogoče najti neposrednega odgovora, tako bodo v nadaljevanju izpostavljeni