Danes je 23.8.2019
Input:

Pravica do izplačila višje plače javnih uslužbencev v skladu z uvrstitvami delovnih mest skladno z aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev oziroma z uredbama

10.1.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

4.1.15.4 Pravica do izplačila višje plače javnih uslužbencev v skladu z uvrstitvami delovnih mest skladno z aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev oziroma z uredbama

Strokovna sodelavka

1. del

I.

S 1. 7. 2017 pridobijo pravico do izplačila višje plače javni uslužbenci:

- na delovnih mestih, ki so uvrščena do vključno 26. plačnega razreda pred spremembo uvrstitve v skladu z aneksom oziroma uredbo,

- javni uslužbenci, ki se premestijo oziroma sklenejo pogodbo o zaposlitvi na novem delovnem mestu, uvrščenem do vključno 26. plačnega razreda, če je novo delovno mesto v istem tarifnem razredu in isti plačni podskupini oziroma se na njem opravljajo istovrstne oziroma sorodne naloge, pod pogojem, da se premestijo oziroma sklenejo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto najkasneje v 30 dneh od uveljavitve akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.

Pravica do izplačila višje plače po drugi alineji te točke ne pridobijo javni uslužbenci, ki se prvič zaposlijo v javnem sektorju na novih delovnih mestih, določenih z aneksi h kolektivnim pogodbam oziroma z uredbama.

II.

S 1. 10. 2017 pridobijo pravico do izplačila višje plače javni