Danes je 9.12.2021

Input:

Pravica do jubilejne nagrade v javnem sektorju in njena višina

8.11.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

4.1.10.1 Pravica do jubilejne nagrade v javnem sektorju in njena višina

Vanja Mavri

1. Aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list RS, št. 40/12)

Na podlagi 164. člena ZUJFso bili sprejeti aneksih h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (vsi aneksi so objavljeni v Uradnem listu RS, št. 40/12), ki med drugim urejajo tudi pravico javnega uslužbenca do jubilejne nagrade. Sprejeti so bili aneksi h naslednjim kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev:

- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (682/1991 Ur.l.RS),

- Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (2770/1998 Ur.l.RS),

- Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (543/1994 Ur.l.RS),

- Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (570/1994 Ur.l.RS),

- Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (1937/1994 Ur.l.RS),

- Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (2095/1992 Ur.l.RS),

- Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (1744/1994 Ur.l.RS).

Po navedenih aneksih je javni uslužbenec upravičen do jubilejne nagrade za 10, 20 in 30 let delovne dobe, pri čemer se za delovno dobo šteje delovna doba, ki jo je javni uslužbenec izpolnil pri delodajalcih v javnem sektorju.

2. Aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list RS, št. 46/13)

V Uradnem listu, št. 46/13 so bili h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (navedene v prejšnjem odstavku) objavljeni aneksi, ki določajo:

- dodatni pogoj za upravičenost javnega uslužbenca do jubilejne nagrade, in sicer je po teh aneksih javni uslužbenec upravičen do jubilejne nagrade pod pogojem, da je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju;

- da članom reprezentativnih sindikatov, podpisnikov aneksov, pripada za 20% višja jubilejna nagrada.

3. ZUPPJS16in ZUPPJS 17 – ta v zvezi z jubilejno nagrado velja tudi v letu 2018

Enako določilo v zvezi z upravičenostjo javnega uslužbenca do jubilejne nagrade kot ga vsebujejo aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list RS, št. 46/13), in sicer, da je javni uslužbenec upravičen do jubilejne nagrade pod pogojem, da je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju, je vseboval tudi:

- 9. člen Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15) in ga vsebuje tudi

- 7. člen Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (7. člen ZUPPJS17), ki v tem delu velja tudi za leto 2018.

4. Višina jubilejne nagrade

Javnemu uslužbencu pripada jubilejna nagrada v višini:

- za 10 let delovne dobe 288,76 evrov,

- za 20 let delovne dobe 433,13 evrov,

- za 30 let delovne dobe 577,51 evrov.

5. Izplačilo jubilejne nagrade

Jubilejna nagrada se izplača javnemu uslužbencu ob izplačilu plače v naslednjem mesecu po izpolnitvi pogojev.

6. Zaključek:

Javni uslužbenci so torej upravičeni do jubilejne nagrade z izpolnitvijo pogoja določenega števila let delovne dobe (10, 20, 30) izključno v javnem sektorju in pod pogojem, da je za posamezni jubilej še niso prejeli v javnem sektorju. To pomeni, da javni uslužbenec, ki je v javnem sektorju že prejel jubilejno nagrado, npr. za 10 let skupne delovne dobe (za 5 let delovne dobe pri delodajalcu oziroma delodajalcih zunaj javnega sektorja in za 5 let delovne dobe pri delodajalcu oziroma delodajalcih v javnem sektorju), do jubilejne nagrade za 10 let delovne dobe v javnem sektorju ni upravičen, kar pa ne velja za primer, če jo je pred tem za isti jubilej že prejel pri delodajalcu oziroma delodajalcih zunaj javnega sektorja – v tem primeru bo do jubilejne nagrade za 10 let delovne dobe v javnem sektorju upravičen.

7. Novosti v zvezi z jubilejno nagrado, ki jih prinašajo aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 80/18 z dne 7. 12. 2018, z začetkom veljavnosti 8. 12. 2018

Na podlagi aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list RS, št. 80/18 z dne 7. 12. 2018), ki so začeli veljati 8. 12. 2018, so javni uslužbenci upravičeni do jubilejne nagrade tudi za 40 let delovne dobe pri delodajalcih v javnem sektorju, višina te nagrade pa je enaka višini nagrade za 30 let delovne dobe pri delodajalcih v javnem sektorju in znaša 577,51 evrov. Za delovno dobo v javnem sektorju pa se za