Danes je 23.8.2019
Input:

Pravica do jubilejne nagrade v javnem sektorju in njena višina

23.11.2016, , Vir: Verlag Dashöfer

4.1.10 Jubilejna nagrada in solidarnostna pomoč

Strokovni avtorski kolektiv

4.1.10.1 Pravica do jubilejne nagrade v javnem sektorju in njena višina

Vanja Mavri

Zaposleni v javnem sektorju (javni uslužbenec) je upravičen do jubilejne nagrade za 10, 20 in 30 let delovne dobe v javnem sektorju in pod pogojem, da je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju.

1. Pravica javnega uslužbenca do jubilejne nagrade po Zakonu za uravnoteženje javnih financ – ZUJF (Uradni list RS, št. 40/12)

Javni uslužbenec je upravičen do jubilejne nagrade za 10, 20 in 30 let delovne dobe, pri čemer se za delovno dobo šteje delovna doba, ki jo je javni uslužbenec izpolnil pri delodajalcih v javnem sektorju (177. čl. ZUJF – Zakon za uravnoteženje javnih financ).

2. Pravica javnega uslužbenca do jubilejne nagrade po aneksih h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (vsi aneksi so bili objavljeni v Uradnem listu RS, št. 40/12), sprejetih na podlagi ZUJF

Na podlagi ZUJF so bili sprejeti