Danes je 9.8.2020

Input:

Pravilnik o načinu izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, OBJAVA V UR.L. številka 32 Z DNE 17.5.2019

27.5.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.06.1.1 Pravilnik o načinu izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, OBJAVA V UR.L. številka 32 Z DNE 17.5.2019

Peter Kocjančič Gordana Gliha

Pravilnik določa način izmenjave e-računov, ki jih izdajajo ali prejemajo neposredni in posredni uporabniki državnega in občinskih proračunov, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (PU) prek enotne vstopne in izstopne spletne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP). Pravilnik je bil prvič objavljen leta 2017, ponovna izdaja v letu 2019 ne predstavlja velikih sprememb, večinoma gre za redakcijske popravke, vsebinske spremembe pravilnika pa so podane v nadaljevanju.

Pravilnik na novo opredeljuje, da so e-računi v obliki e-SLOGA, kar je enotna standardizirana oblika e-računa na območju Republike Slovenije, in tudi v drugi obliki, ki je skladna z evropskim standardom in katero koli od sintaks s seznama, ki sta določena v vsakokratnem izvedbenem sklepu Evropske komisije, objavljenem u Uradnem listu Evropske unije v skladu z drugim odstavkom 3. člena Direktive 2014/55/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne