Danes je 24.9.2020

Input:

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

9.9.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.09.1.4 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

Strokovna sodelavka

V Uradnem listu RS, št. 113/20202 z dne 21. 8. 2020 je bil objavljen Pravilnik o spremembah  in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive, ki je začel veljati naslednji dan po objavi, to je 22. 8. 2020, uporabljati pa se začne 1. 9. 2020.

 

Spremembe in dopolnitve pravilnika se nanašajo na (vir: spletna stran MIZŠ)

  • pogoje za napredovanje strokovnih delavcev, ravnateljev oziroma direktorjev v naziv svetnik;

  • kriterije in merila za izvedbo mednarodnih konferenc;

  • vrednotenje nastopov strokovnih delavcev s širitvijo na vse javne umetniške nastope;

  • posodobljeno izrazoslovje in dodatne kriterije za ovrednotenje nekaterih dodatnih strokovnih del z upoštevanjem spoznanj