Danes je 15.7.2024

Input:

Pregled dodatkov za manj ugodne delovne pogoje, nevarnosti in posebne obremenitve in delo v manj ugodnem delovnem času po ZSPJS in KPJS

23.4.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 18 minut

4.1.13.8 Pregled dodatkov za manj ugodne delovne pogoje, nevarnosti in posebne obremenitve in delo v manj ugodnem delovnem času po ZSPJS in KPJS

Strokovna sodelavka

PREGLED DODATKOV ZA:

- MANJ UGODNE DELOVNE POGOJE

- NEVARNOST IN POSEBNE OBREMENITVE

- DELO V MANJ UGODNEM DELOVNEM ČASU

1. DODATKI ZA MANJ UGODNE DELOVNE POGOJE – pripadajo javnim uslužbencem, če opravljajo delo v takih pogojih in manj ugodni delovni pogoji niso upoštevani v osnovni plači

DODATEK (vrste)  PRAVNA PODLAGA (ZSPJS, KPJS)  ŠIFRA DODATKA (Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju)  NAČIN OBRAČUNA (Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju)  UPRAVIČENOST JAVNEGA USLUŽBENCA DO DODATKA (obdobje upravičenosti)  DODATKI SE MED SEBOJ IZKLJUČUJEJO  
dodatki za manj ugodne delovne pogoje – ionizirajoče sevanje  29. člen ZSPJS in 38. člen KPJS  C060  faktor (1,09 EUR - 1,13 EUR od 1. 6. 2024) x število ur (za vsako začeto uro)    za čas, ko dela v manj ugodnih delovnih pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada   
dodatki za manj ugodne delovne pogoje – za pripravo ali aplikacijo citostatikov ali za nego  29. člen ZSPJS in 38. člen KPJS  C061  faktor (1,09 EUR - 1,13 EUR od 1. 6. 2024) x število ur (za vsako začeto uro)    za čas, ko dela v manj ugodnih delovnih pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada   
dodatki za manj ugodne delovne razmere – za delo s kontaminiranimi odpadki  29. člen ZSPJS in 38. člen KPJS  C062  faktor (0,53 EUR - 0,55 EUR od 1. 6. 2024) x število ur (za vsako začeto uro)    za čas, ko dela v manj ugodnih delovnih pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada   
dodatki za manj ugodne delovne pogoje – za delo z bolniki, ki imajo aplicirane diagnostične doze izotopov  29. člen ZSPJS, druga alineja 2. točke prvega odstavka 38. člena KPJS  C063  faktor (1,09 EUR - 1,13 EUR od 1. 6. 2024) x število ur (za vsako začeto uro dela)    za čas, ko dela v manj ugodnih delovnih pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada   
dodatki za manj ugodne delovne pogoje – za sodelovanje pri diagnostičnih rtg postopkih  29. člen ZSPJS, tretja alineja 2. točke prvega odstavka 38. člena KPJS  C064  Faktor (1,09 EUR 1,13 EUR od 1. 6. 2024) x število ur (za vsako začeto uro dela)    za čas, ko dela v manj ugodnih delovnih pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada   

2. DODATKI ZA NEVARNOST IN POSEBNE OBREMENITVE – pripadajo javnim uslužbencem, če opravljajo delo v takih pogojih ter nevarnost in posebne obremenitve niso upoštevane v osnovni plači.

DODATEK (vrste)  PRAVNA PODLAGA (ZSPJS, KPJS)  ŠIFRA DODATKA (Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju)  NAČIN OBRAČUNA (Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju)  UPRAVIČENOST JAVNEGA USLUŽBENCA DO DODATKA (obdobje upravičenosti)  DODATKI SE MED SEBOJ IZKLJUČUJEJO  
dodatek za usposabljanje  30. in 31. člen ZSPJS in 39. člen KPJS  C200  bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x factor (0,3);  posebno nevarne naloge z najvišjo stopnjo ogroženosti življenja – Posebna policijska enota  za čas, ko dela v nevarnih pogojih in pod posebnimi obremenitvami