Danes je 24.1.2021

Input:

Pregled dodatkov za manj ugodne delovne pogoje, nevarnosti in posebne obremenitve in delo v manj ugodnem delovnem času

22.8.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

4.1.13.8 Pregled dodatkov za manj ugodne delovne pogoje, nevarnosti in posebne obremenitve in delo v manj ugodnem delovnem času

Strokovna sodelavka

PREGLED DODATKOV ZA:

- MANJ UGODNE DELOVNE POGOJE

- NEVARNOST IN POSEBNE OBREMENITVE

- DELO V MANJ UGODNEM DELOVNEM ČASU

1. DODATKI ZA MANJ UGODNE DELOVNE POGOJE – pripadajo javnim uslužbencem, če opravljajo delo v takih pogojih in manj ugodni delovni pogoji niso upoštevani v osnovni plači

DODATEK (vrste)    PRAVNA PODLAGA (ZSPJS, KPJS)    ŠIFRA DODATKA (Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju)    NAČIN OBRAČUNA (Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju)    UPRAVIČENOST JAVNEGA USLUŽBENCA DO DODATKA (obdobje upravičenosti)    DODATKI SE MED SEBOJ IZKLJUČUJEJO   
dodatek za delo v kontroliranem območju ionizirajočega sevanja   29. člen ZSPJS in 38. člen KPJS   C060   C060 = faktor (1,04 € ) x število ur (za vsako začeto uro)    za čas, ko dela v manj ugodnih delovnih pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada      
dodatek za pripravo, aplikacije citostatikov in nego    29. člen ZSPJS in 38. člen KPJS   C061   C061 = faktor (1,04 € ) x število ur (za vsako začeto uro)    za čas, ko dela v manj ugodnih delovnih pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada      
dodatek za pripravo citostatikov in za delo s kužnimi, onesnaženimi odpadki   29. člen ZSPJS in 38. člen KPJS   C062   C062 = faktor (1,51 € ) x število ur (za vsako začeto uro)   za čas, ko dela v manj ugodnih delovnih pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada      
dodatek za manj ugodne delovne pogoje – za delo z bolniki, ki imajo aplicirane diagnostične doze izotopov  29. člen ZSPJS in 31. člena ZSPJS, druga alineja 2. točke prvega odstavka 38. člena KPJS  C063  C063 = faktor (1,04 €) X število ur (za vsako začeto uro)  za čas, ko dela v manj ugodnih delovnih pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada   
dodatki za manj ugodne delovne pogoje – za sodelovanje pri diagnostičnih rtg postopkih  29. člen ZSPJS in 31. člena ZSPJS, tretja alineja 2. točke prvega odstavka 38. člena KPJS  C064  C064 = faktor (1,04 €) X število ur (za vsako začeto uro)  za čas, ko dela v manj ugodnih delovnih pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada   

2. DODATKI ZA NEVARNOST IN POSEBNE OBREMENITVE – pripadajo javnim uslužbencem, če opravljajo delo v takih pogojih ter nevarnost in posebne obremenitve niso upoštevane v osnovni plači.

DODATEK (vrste)    PRAVNA PODLAGA (ZSPJS, KPJS)    ŠIFRA DODATKA (Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju)    NAČIN OBRAČUNA (Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju)    UPRAVIČENOST JAVNEGA USLUŽBENCA DO DODATKA (obdobje upravičenosti)    DODATKI SE MED SEBOJ IZKLJUČUJEJO   
dodatek za usposabljanje za opravljanje posebno nevarnih nalog z najvišjo stopnjo ogroženosti življenja – Posebna policijska enota, Specialna enota   30. člen ZSPJS in 39. člen KPJS in drugi odstavek 74. člena ZODPol   C200   C200 = bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x faktor (030)   za čas, ko dela v nevarnih pogojih in pod posebnimi obremenitvami      
dodatek za opravljanje posebno nevarnih nalog z najvišjo stopnjo ogroženosti življenja – Posebna policijska enota, Specialna enota, drugi policisti   30. člen ZSPJS in 39. člen KPJS in prvi odstavek 74. člena ZODPol   C201   C201 = bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x faktor (0,65)   za čas, ko dela v nevarnih pogojih in pod posebnimi obremenitvami      
dodatek za potapljanje potapljača zaradi usposabljanja   30. člen ZSPJS in 39. člen KPJS   C202   C202 = bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x faktor (0,30)   za čas, ko dela v nevarnih pogojih in pod posebnimi obremenitvami      
dodatek za potapljanje potapljača ob intervenciji   30. člen ZSPJS in 39. člen KPJS   C203   C203 = bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x faktor (0,65)   za čas, ko dela v nevarnih pogojih in pod posebnimi obremenitvami      
dodatek za usposobljenost in poučevanje treh ali več po vsebini različnih predmetov   30. člen ZSPJS in 39. člen KPJS   C204   C204 = bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x faktor (0,03)   za čas, ko dela v nevarnih pogojih in pod posebnimi obremenitvami