Danes je 1.12.2020

Input:

Pregled dodatkov za manj ugodne delovne pogoje, nevarnosti in posebne obremenitve in delo v manj ugodnem delovnem času

23.10.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

4.1.13.8 Pregled dodatkov za manj ugodne delovne pogoje, nevarnosti in posebne obremenitve in delo v manj ugodnem delovnem času

Strokovna sodelavka

PREGLED DODATKOV ZA:

- MANJ UGODNE DELOVNE POGOJE

- NEVARNOST IN POSEBNE OBREMENITVE

- DELO V MANJ UGODNEM DELOVNEM ČASU

1. DODATKI ZA MANJ UGODNE DELOVNE POGOJE – pripadajo javnim uslužbencem, če opravljajo delo v takih pogojih in manj ugodni delovni pogoji niso upoštevani v osnovni plači

DODATEK (vrste)    PRAVNA PODLAGA (ZSPJS, KPJS)    ŠIFRA DODATKA (Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju)    NAČIN OBRAČUNA (Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju)    UPRAVIČENOST JAVNEGA USLUŽBENCA DO DODATKA (obdobje upravičenosti)    DODATKI SE MED SEBOJ IZKLJUČUJEJO    
dodatek za delo v kontroliranem območju ionizirajočega sevanja    29. člen ZSPJS in 38. člen KPJS    C060    C060 = faktor (1,04 € ) x število ur (za vsako začeto uro)     za čas, ko dela v manj ugodnih delovnih pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada       
dodatek za pripravo, aplikacije citostatikov in nego    29. člen ZSPJS in 38. člen KPJS    C061    C061 = faktor (1,04 € ) x število ur (za vsako začeto uro)     za čas, ko dela v manj ugodnih delovnih pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada       
dodatek za pripravo citostatikov in za delo s kontaminiranimi odpadki    29. člen ZSPJS in 38. člen KPJS    C062    C062 = faktor (1,51 € ) x število ur (za vsako začeto uro)    za čas, ko dela v manj ugodnih delovnih pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada       
dodatek za manj ugodne delovne pogoje – za delo z bolniki, ki imajo aplicirane diagnostične doze izotopov  29. člen ZSPJS, druga alineja 2. točke prvega odstavka 38. člena KPJS  C063  C063 = faktor (1,04 €) X število ur (za vsako začeto uro)  za čas, ko dela v manj ugodnih delovnih pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada   
dodatki za manj ugodne delovne pogoje – za sodelovanje pri diagnostičnih rtg postopkih  29. člen ZSPJSin 31. člena ZSPJS, tretja alineja 2. točke prvega odstavka 38. člena KPJS  C064  C064 = faktor (1,04 €) X število ur (za vsako začeto uro)  za čas, ko dela v manj ugodnih delovnih pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada   

2. DODATKI ZA NEVARNOST IN POSEBNE OBREMENITVE – pripadajo javnim uslužbencem, če opravljajo delo v takih pogojih ter nevarnost in posebne obremenitve niso upoštevane v osnovni plači.

DODATEK (vrste)    PRAVNA PODLAGA (ZSPJS, KPJS)    ŠIFRA DODATKA (Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju)    NAČIN OBRAČUNA (Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju)    UPRAVIČENOST JAVNEGA USLUŽBENCA DO DODATKA (obdobje upravičenosti)    DODATKI SE MED SEBOJ IZKLJUČUJEJO    
dodatek za usposabljanje za opravljanje posebno nevarnih nalog z najvišjo stopnjo ogroženosti življenja – Posebna policijska enota, Specialna enota    30. člen ZSPJS in 39. člen KPJS in drugi odstavek 74. člena ZODPol    C200    C200 = bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x faktor (030)    za čas, ko dela v nevarnih pogojih in pod posebnimi obremenitvami       
dodatek za opravljanje posebno nevarnih nalog z najvišjo stopnjo ogroženosti življenja – Posebna policijska enota, Specialna enota, drugi policisti    30. člen ZSPJS in 39. člen KPJS in prvi odstavek 74. člena ZODPol    C201    C201 = bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x faktor (0,65)    za čas, ko dela v nevarnih pogojih in pod posebnimi obremenitvami       
dodatek za potapljanje potapljača zaradi usposabljanja    30. člen ZSPJS in 39. člen KPJS    C202    C202 = bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x faktor (0,30)    za čas, ko dela v nevarnih pogojih in pod posebnimi obremenitvami       
dodatek za potapljanje potapljača ob intervenciji    30. člen ZSPJS in 39. člen KPJS    C203    C203 = bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x faktor (0,65)    za čas, ko dela v nevarnih pogojih in pod posebnimi obremenitvami       
dodatek za usposobljenost in poučevanje treh ali več po vsebini različnih predmetov    30. člen ZSPJS in 39. člen KPJS    C204    C204 = bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x faktor (0,03)    za čas, ko dela v nevarnih pogojih in pod posebnimi obremenitvami       
dodatek za poučevanje v kombiniranih oddelkih v vrtcih, šolah oziroma zavodih (iz dveh razredov)    30. člen ZSPJS in 39. člen KPJS    C207    C207 = bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x faktor (0,07)    za čas, ko dela v nevarnih pogojih in pod posebnimi obremenitvami       
dodatek za poučevanje v kombiniranih oddelkih v vrtcih, šolah oziroma zavodih (iz treh ali več razredov)    30. člen ZSPJS in 39. člen KPJS    C208    C208 = bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x faktor (0,10)    za čas, ko dela v nevarnih pogojih in pod posebnimi obremenitvami       
dodatek za delo v bolnišničnih oddelkih    30. člen ZSPJS in 39. člen KPJS    C209    C209 = bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x faktor (0,07)    za čas, ko dela v nevarnih pogojih in pod posebnimi obremenitvami       
dodatek za izvajanje prilagojenega programa v vrtcu ter izvajanje prilagojenega, posebnega in vzgojnega programa v šoli – za delo z osebami z lažjo motnjo v duševnem razvoju, z motnjami vida, sluha, govora ter motnjami v telesnem in gibalnem razvoju    30. člen ZSPJS in 39. člen KPJS    C210    C210 = bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x faktor (0,08)    za čas, ko dela v nevarnih pogojih in pod posebnimi obremenitvami     *1