Danes je 17.9.2021

Input:

Pregled novosti julij-avgust 2021 glede povračil stroškov prevoza na delo in z dela za javne uslužbence

10.9.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

2021.09.1.1 Pregled novosti julij–avgust 2021 glede povračil stroškov prevoza na delo in z dela za javne uslužbence

Polona Gostan, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preizkušeni državni notranji revizor

V Uradnem listu RS, št. 88/2021, so bili dne 3. 6. 2021 objavljeni aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev kot posledica Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021, in sicer:

  1. Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji,
  2. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji,
  3. Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost,
  4. Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji,
  5. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije,
  6. Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi,
  7. Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v