Danes je 23.8.2019
Input:

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi javnim uslužbencem iz razloga izpolnjevanja pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine

10.1.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

9.5.1 Prenehanje pogodbe o zaposlitvi javnim uslužbencem iz razloga izpolnjevanja pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine

Vanja Mavri

Prenehanje veljavnosti pogodb o zaposlitvi javnim uslužbencem, ki so pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine izpolnili v letu 2017

Skladno z določili Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (9. člen ZUPPJS17) je oziroma bo v letu 2018 prenehala veljati pogodba o zaposlitvi tistim javnim uslužbencem, ki so izpolnili pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine v letu 2017. V prvem odstavku 9. člena ZUPPJS17 namreč določa, da javnemu uslužbencu (moški in ženska), ki je v obdobju od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017 izpolnil pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine za moške na podlagi četrtega, v prehodnem obdobju pa na podlagi petega odstavka 27. člena ZPIZ-2, v povezavi s prvim in drugim odstavkom 398. člena ZPIZ-2, pogodba o zaposlitvi preneha veljati najkasneje v enem letu po izpolnitvi teh pogojev.

Prenehanje veljavnosti pogodb o zaposlitvi javnim uslužbencem, ki so oziroma bodo izpolnili pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine v letu 2018

Ukrep prenehanja pogodbe o zaposlitvi javnim uslužbencem zaradi izpolnitve pogojev za