Danes je 23.8.2019
Input:

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi javnim uslužbencem zaradi izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine v letu 2017, 2018 in 2019

10.1.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

9.3.5 Prenehanje pogodbe o zaposlitvi javnim uslužbencem zaradi izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine v letu 2017, 2018 in 2019

Strokovna sodelavka

I. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi javnim uslužbencem, ki so izpolnili pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine v letu 2017

Skladno z določili 9. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17) javnemu uslužbencu (moški in ženska), ki bi v obdobju od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017 izpolnil pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine za moške na podlagi četrtega, v prehodnem obdobju pa na podlagi petega odstavka 27. člena, v povezavi s prvim in drugim odstavkom 398. člena ZPIZ-2, pogodba o zaposlitvi preneha veljati najkasneje v enem letu po izpolnitvi teh pogojev. Javnemu uslužbencu, ki se ne upokoji najkasneje s prvim dnem po izteku enega leta po izpolnitvi pogojev za pridobitev