Danes je 9.7.2020

Input:

Pridobivanje likvidnostnih virov znotraj sistema EZR

29.5.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

4.7.5 Pridobivanje likvidnostnih virov znotraj sistema EZR

Gordana Gliha, Peter Kocjančič

Skladno z Zakonom o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE), Ur.l. 61/2020 se je dopolnil tudi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021, in sicer, da je upravljavcu sredstev sistema EZR države omogočeno, da proračunskim uporabnikom vključenim v sistem EZR države, daje tudi dolgoročna posojila za obdobje do treh let, za namen izvajanja projektov, financiranih iz sredstev EU. Do sedaj je namreč lahko upravljavec sredstev sistema EZR države dodeljeval le likvidnostna in kratkročna posojila.

Zadolževanje znotraj sistema EZR države pomeni, da gre za zadolževanje proračunskega uporabnika (ki mu zakon to omogoča) pri Upravljavcu sredstev sistema EZR dražve.

V primeru