Danes je 24.1.2021

Input:

Projekt Shema šolskega sadja in knjiženje zavrnitve plačila

23.11.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.11.2.10 Projekt Shema šolskega sadja in knjiženje zavrnitve plačila

Polona Gostan, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preizkušeni državni notranji revizor

Smo javni zavod, ki izvaja projekt Shema šolskega sadja. Stroške omenjenega projekta, na podlagi odločbe, povrne Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju Agencija). V mesecu februarju 2020 je zavod Agenciji posredoval vlogo za izplačilo pomoči za razdeljeno sadje, in sicer za obdobje od 1. septembra 2019 do 31. decembra 2019. Ker Agencija na podlagi vloge odloča o višini sredstev za povračilo stroškov, do katere je upravičen javni zavod, in na podlagi tega izda odločbo, je zavod v svojih poslovnih knjigah izkazal časovne razmejitve ter nezaračunane prihodke (19/76) in nastale stroške na kontih skupine (46/22). Terjatev do Agencije pa zavod izkaže, ko prejme odločbo. V našem primeru je zavod prejel odločbo marca 2020, v kateri pa je Agencija zaradi neizpolnjenega pogoja