Danes je 26.10.2020

Input:

Razlage kolektivnih pogodb maj in junij 2020

3.7.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

1.45 Razlage kolektivnih pogodb maj in junij 2020

Brigita Rajšter Vranović

Razlaga Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi, prejeta na seji 26. 5. 2020 – Pravica do odsotnosti z nadomestilom plače v primeru elementarne nesreče z obrazloženo vlogo

Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 60/98, 73/98, 39/99 – ZMPUPR, 63/99, 73/00, 43/06 – ZKolP, 60/08, 107/11, 40/12, 46/13, 46/17 in 80/18) v 49. členu ureja, da je lahko zaposleni odsoten z dela s pravico do nadomestila plače v posameznem koledarskem letu zaradi osebnih okoliščin, in sicer:

- do sedem dni zaradi nege ožjega družinskega člana v primerih, ko nima pravice do nadomestila plače za odsotnost zaradi nege družinskega člana po predpisih o zdravstvenem zavarovanju in sicer na podlagi zdravniškega potrdila;

- zaradi aktivnega sodelovanja pri kulturnih, športnih in podobnih prireditvah in v primeru elementarnih nesreč, ki so prizadele njega in njegovo družino,

- tri dni zaradi sklenitve zakonske zveze, rojstva otroka, smrti ožjega družinskega člana (zakonski partner, otrok, starši) in selitve,

- dva dni za poroko otroka,

- en dan zaradi smrti bližnjih sorodnikov (stari starši, brat, sestra, vnuk, tašča, tast), zaradi vpoklica k vojaškim vajam, ki trajajo nad 6 dni, in drugih neodložljivih opravkov,

- do 7 delovnih dni v primeru, ko se zaposleni izobražuje v lastnem interesu.

V primerih iz prejšnjega odstavka zaposlenemu praviloma ni mogoče zavrniti odsotnosti ne glede na potrebe delovnega procesa. Navedene odsotnosti skupaj ne smejo preseči sedem delovnih dni v koledarskem letu.

V Uradnem listu RS, št. 58/20 je bila objavljena že prva razlaga druge alineja prvega odstavka 49. člena, sprejeta na seji dne 17. 4. 2020, in sicer, da: Zaposlenemu pripada pravica do odsotnosti z dela z nadomestilom plače do sedem delovnih dni v koledarskem letu v primeru razglasitve epidemije nalezljive bolezni.

V zvezi s to razlago, je bila v Uradnem listu RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020 objavljena nova dodatna razlaga te kolektivne pogodbe, sprejeta na seji dne 26. 5. 2020, in sicer, da se razlaga dopolni tako, da se za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Zaposleni uveljavlja koriščenje odsotnosti z dela, ki mora biti namensko in časovno vezana na elementarno nesrečo, z