Danes je 13.7.2020

Input:

Razmejevanje javne in tržne dejavnosti javnega zavoda

26.11.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.12.1.4 Razmejevanje javne in tržne dejavnosti javnega zavoda

Gordana Gliha, Peter Kocjančič

Država oziroma občina imata nalogo za izvajanje javne službe kot dejavnosti v javnem interesu. Gre za dejavnosti javnega pomena, ki so določene v zakonu ali občinskem odloku. Skladno z Zakonom o zavodih (ZZ) in Zakonom o javnih financah (ZJF) javno službo izvajajo javni zavodi. Njihovo osnovno vodilo ni pridobivanje dobička kot presežka prihodkov nad odhodki, temveč opravljanje javne službe. Javni zavodi poleg javne službe, za katero so bili ustanovljeni, lahko opravljajo tudi spremljajoče dejavnosti, s katerimi dopolnjujejo svojo osnovno dejavnost. Na ta način namreč skrbijo za boljšo izkoriščenost premoženja, s katerim upravljajo. Gre za tržno dejavnost, ki je za javne zavode določena bodisi z zakonom ali aktom o ustanovitvi ali drugim pravnim aktom. To v praksi pomeni, da mora ustanovitelj javnega zavoda